Mitsubishi

mitsubishi

Carisma (+2001)
Model
Original
Tuned
Original
Tuned
 
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D 102 
102 hp 
130 hp 
215 NM 
250 NM 
 
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D 115 
115 hp 
142 hp 
270 NM 
320 NM 
 
Colt
Model
Original
Tuned
Original
Tuned
 
Mitsubishi Colt 1.5 D-ID 68 
68 hp 
94 hp 
160 NM 
200 NM 
 
Mitsubishi Colt 1.5 DI-D 95 
95 hp 
125 hp 
210 NM 
255 NM 
 
Grandis
Model
Original
Tuned
Original
Tuned
 
Mitsubishi Grandis 2.0 DID-TD 136 
136 hp 
167 hp 
310 NM 
375 NM 
 
Outlander
Model
Original
Tuned
Original
Tuned
 
Mitsubishi Outlander 2.0 DI-D 140 
140 hp 
174 hp 
310 NM 
375 NM 
 
Mitsubishi Outlander 2.2 CRDI MT 156 
156 hp 
188 hp 
310 NM 
370 NM 
 
Space Star
Model
Original
Tuned
Original
Tuned
 
Mitsubishi Space Star 1.9 DI-D 102 
102 hp 
130 hp 
215 NM 
250 NM 
 
Mitsubishi Space Star 1.9 DI-D 115 
115 hp 
142 hp 
265 NM 
320 NM